Inleiding

Het natuurreservaat iSimangoliso ligt in de provincie KwaZulu-Natal 200 kilometer ten noorden van Durban, in Zuid-Afrika. Het belangrijkste onderdeel van dit 960km2 natuurreservaat, wat vanwege de hoge ecologische waarde op de UNESCO wereld erfgoedlijst staat, is het St. Lucia estuarium en het zoutwater merensysteem.

Het estuarium is verbonden met de Indische Oceaan via de inlaat van St. Lucia. Een paar honderd meter naar het zuiden ligt de mond van de rivier iMfolozi. Deze rivier heeft een groot verhang en in tijden van (zware) regenval is de afvoer zeer hoog, wat leidt tot vloedgolven. De inlaat van het estuarium is instabiel en wordt regelmatig gesloten door sediment, wat nadelig is voor het ecosysteem en de dieren die in het meer leven.

De afgelopen 9 jaren heeft deze regio een periode van langdurige droogte gekend, waardoor de afvoer van de iMfolozi erg laag is geweest. Een groot deel van het water, dat nog wel door de rivier stroomt, wordt onttrokken door suikkerriettelers die langs de rivier gevestigd zijn. Het overige water is hard nodig in het estuarium om te voorkomen dat het zoutgehalte van het water niet verder stijgt, maar in droge tijden is er nauwelijks tot geen water over. Via een (toekomstig) kanaal kan meer water naar het merensysteem geleid worden. Een zeer hoogstaande eis van de parkbeheerders is dat dit water geen sediment bevat, omdat het meer nauwelijks afvoer kent en anders dicht zou kunnen slibben.

Momenteel is door het tekort aan water het zoutgehalte in het meer drie keer zo hoog dan die van de zee. In 2007 was de watertoevoer zelfs zo laag dat een deel van het merensysteem drooggevallen was. Om te zorgen dat de waterstanden zich enigszins zouden herstellen, is de inlaat van St. Lucia kunstmatig open gemaakt, waardoor er zout water vanuit de zee het meer in kon stromen. Het zeewater kent nadelen voor het ecosysteem, maar deze nadelen wogen niet op tegen de nadelen van een leeg meer.

In het kader van het multidisciplinair project, wat behoort tot de master Civil Engineering aan de TU Delft, willen wij een ontwerpstudie gaan doen naar dit kanaal en de bijbehorende overlaat. Dit onderzoek zal in samenwerking plaatsvinden met de UKZN-Durban (universiteit van de provincie KwaZulu Natal) en SANPAD (‘South Africa Netherlands Research Programma on Alternatives in Development’). Deze laatste staat voor het stimuleren en bevorderen van toponderzoek, met name op het gebied van global development en de samenwerking tussen Nederlandse en Zuid-Afrikaanse onderzoekers en kennisinstellingen.

Lees meer over de geschiedenis op pagina 2

Geef een reactie