Projectgroep

Vijf studenten Civiele Techniek uit Delft, drie masterrichtingen en een faculteit. Dat is in kort onze projectgroep. Samen gaan we in september en oktober 2011 naar Zuid-Afrika om in het Saint Lucia National Wetlands Park de waterhuishouding te verbeteren. Hieronder stelt iedereen zich kort voor.

v.l.n.r. Bas Reijmerink, Sander van Alphen, Kasper Stoeten, Dirk-Jan Vinke en Henry Tuin

Bas Reijmerink

Mijn naam is Bas Reijmerink, 22 jaar oud, vierdejaars master student Hydraulic Engineering aan de TU Delft en bezig met de specialisatie Coastal Engineering. Ik woon al geheel m’n leven aan de Nederlandse kust en daardoor al vanaf jongs af aan in contact gekomen met de processen die zich aan de kust afspelen, zoals het continu veranderen van de kust door wind en golven, de kracht van golven, de stabiliteit van zandlichamen, et cetera. Door het volgen van deze master heb ik veel geleerd over deze processen en ben ik in staat deze kennis toe te passen op allerlei gebieden. Ik hoop met dit project, samen met de anderen, een goede bijdrage te kunnen leveren aan de watergerelateerde problemen rond het iSimangaliso natuurpark.

Sander van Alphen

Mijn naam is Sander van Alphen, 22 jaar oud en vierdejaars student Civiele Techniek aan de TU Delft. Hier volg ik de master Structural Engineering en binnen deze master de specialisatie Hydraulic Structures. Naast vakken over staal, beton en het gedrag van constructies, volg ik keuzevakken zoals rivierwaterbouwkunde en waterbouwkundige constructies. Mijn interesse betreft constructies in het water, zoals waterkeringen en sluizen. In dit project probeer ik een bijdrage te leveren aan de harde waterwerken in het mooie natuurreservaat iSimangoliso, die nodig zijn om dit reservaat te behouden.

Kasper Stoeten

Mijn naam is Kasper Stoeten, en ik ben vierdejaars student Civiele Techniek. Mijn grote voorliefde gaat uit naar de uitvoeringstechnische kant van het vak, specifiek grote waterbouwkundige en infrastructurele projecten. Onder het motto “Nederlander ben je maar een keer” heb ik gekozen voor de master Hydraulic Engineering, specialisatie Coastal Engineering. Met deze master ben ik met veel plezier al weer bijna een jaar bezig. Ik hou van een uitdaging, en dat is dan ook wat ik ook hoop te vinden in dit internationale project. Samen naar een prachtig eindresultaat werken: het behoud van een UNESCO werelderfgoed park. Een oplossing die niet alleen constructief moet kloppen. Maar een oplossing die ook lokaal geaccepteerd wordt. Een uitdaging die ik met veel plezier aanga.

Dirk-Jan Vinke

Mijn naam is Dirk-Jan Vinke en ik ben master student aan de TU Delft. Na het behalen van mijn HBO diploma in 2009 ben ik na een schakeljaar gestart met de master Construction, Management & Engineering (CME). Deze master richt zich vooral op een combinatie van enerzijds gedegen kennis van integraal ontwerpen en engineering en anderzijds kennis van processen, lifecycle en risicomanagement, nieuwe contract- en samenwerkingsvormen, systems engineering en de belangen van alle stakeholders. Tijdens de werkzaamheden aan het project hoop ik mijn steentje bij te dragen op een aantal van deze aspecten en met mijn CME kennis van toegevoegde waarde te zijn op mijn andere projectgenoten.

Henry Tuin

Mijn naam is Henry Tuin, vierdejaars student aan de TU Delft waar ik de master Hydraulic Engineering volg. Binnen deze master volg ik de specialisatie Structural Engineering en doe daarbij ook keuzevakken over stromingen in rivieren en kustmorfologie. De combinatie van de water- en constructievakken maakt het mogelijk om een zo goed mogelijk inzicht te verkrijgen in zowel het gedrag van de (harde) constructie als de (dynamische) omgeving waar de constructie in staat. Binnen het project wil ik, samen met mijn medestudenten, focussen op waterlopen en de benodigde constructies die nodig zijn om het waterprobleem van het unieke wetlandspark op te lossen.